Co-enzym Q10 heeft een positieve invloed bij hartfalen

Pronounced increase of survival of patients with cardiomyopathy when treated with coenzyme Q10 and conventional therapy.

Deze studie werd uitgevoerd om het gebruik van co-enzym Q10 bij de behandeling van hartspierziekte (cardiomyopathie) te beoordelen. Deze vierjarige studie omvatte 137 patiënten met cardiomyopathie die 100 mg CoQ10 per dag kregen. Na 2-3 maanden, nam de ejectiefractie (percentage van het bloed dat wordt uitgeworpen uit het hart met elke samentrekking) toe tot 41,6% en bleef deze behouden tussen 43,1% en 49,7% gedurende maximaal 36 maanden. Het percentage van de patiënten dat na diagnose minstens 5 jaar bleef leven, was 75% in de Q10 groep, vergeleken met slechts 25% in de controlegroep die conventionele behandeling had ontvangen. De onderzoekers concludeerden dat CoQ10 een veelbelovende ondersteunende therapie bij cardiomyopathie is. Meer informatie kan worden gevonden in de studie.
Langsjoen PH, Folkers K, Lyson K, Muratsu K, Lyson T, Langsjoen P. Pronounced increase of survival of patients with cardiomyopathy when treated with coenzyme Q10 and conventional therapy. Int J Tissue React. 1990;12(3):163-8.


Geef een reactie