Co-enzym Q10 verbetert myocard insufficiëntie (cardiomyopathie)

Effective and safe therapy with coenzyme Q10 for cardiomyopathy

Deze studie onderzocht het effect van co-enzym Q10 op de pompfunctie van het hart bij patiënten met hartfalen (cardiomyopathie).
88 van 115 patiënten hebben de studie afgerond.
De uitstoot van het hart (ejectiefractie) en verbetering van fysieke prestaties werd gemeten volgens de classificatie van de New York Heart Association (NYHA).
Bij patiënten die CoQ10 ontvingen, zijn de grootste verbeteringen opgetreden bij degenen die de meest ernstige symptomen hadden.
Hierbij werd de cardiale output 2 – 3 keer beter. 73 van 88 patiënten hadden een verbeterd NYHA-classificatieniveau bereikt.
Uit de resultaten van deze studie blijkt dat co-enzym Q10 - een belangrijke energiedrager in het cellulaire metabolisme - kan bijdragen tot verbeterde prestaties van de hartspier, waardoor het gebruik ervan als een ondersteunende behandeling bij hartfalen gezien kan worden.

Nadere informatie kan worden gevonden in de studie.
The heart is the “motor” of our body, contracting about 80,000 times a day to pump the blood through our circulatory system. It is the mechanically the most active organ of our body. The actual “work” is performed by billions of muscle cells that contract at the same time to form the heartbeat. And just like in a car, the biological motor “heart” needs energy to function properly. Micronutrients are the most important carriers of biological energy for an optimum contraction of the heart muscle cells. A long-term dietary deficiency of micronutrients leads to an insufficient contraction of the heart muscle cells, to a suboptimal pumping function of the heart and eventually to heart failure (cardiomyopathy). Typical heart failure symptoms include shortness of breath, edema and chronic fatigue, making everyday activities such as house cleaning, walking or going to the supermarket very difficult.
Langsjoen PH, Folkers K, Lyson K, Muratsu K, Lyson T, Langsjoen P.
Effective and safe therapy with coenzyme Q10 for cardiomyopathy.
Klin Wochenschr. 1988 Jul 1;66(13):583-90.


Geef een reactie