Co-enzym Q10 verhoogt de overlevingskans bij patiënten met hartfalen (cardiomyopathie)

Pronounced increase of survival of patients with cardiomyopathy when treated with coenzyme Q10 and conventional therapy

Deze studie onderzocht het effect van co-enzym Q10 op de overlevingskansen van patiënten met cardiomyopathie.
Daarvoor kregen 137 patiënten met cardiomyopathie co-enzym Q10-supplementen gedurende een periode van 4 jaar. 43 patiënten hadden een gevorderd stadium van hartfalen, met een pompcapaciteit (ejectiefractie) van minder dan 40% en een gemiddelde van 25%. Behandeling met co-enzym Q10 verbeterde de gemiddelde ejectiefractie van 25 naar 42%, wat een zeer grote verbetering van de hartfunctie weergeeft.
Het bleek dat Q10-toediening een aanzienlijke verhoging van het overlevingspercentage tot gevolg had. Na 3 jaar waren 3 van de 4 deelnemers uit de groep die CoQ10 gekregen hadden, nog in leven. Uit de groep die geen CoQ10 gekregen had, leefde na 3 jaar nog slechts 1 van de 4.
De onderzoekers concludeerden dat toediening van co-enzym Q10 een significant levensverlengend effect bij patiënten met hartfalen heeft.

Nadere informatie kan worden gevonden in de studie.
The heart is the “motor” of our body, contracting about 80,000 times a day to pump the blood through our circulatory system. It is the mechanically the most active organ of our body. The actual “work” is performed by billions of muscle cells that contract at the same time to form the heartbeat. And just like in a car, the biological motor “heart” needs energy to function properly. Micronutrients are the most important carriers of biological energy for an optimum contraction of the heart muscle cells. A long-term dietary deficiency of micronutrients leads to an insufficient contraction of the heart muscle cells, to a suboptimal pumping function of the heart and eventually to heart failure (cardiomyopathy). Typical heart failure symptoms include shortness of breath, edema and chronic fatigue, making everyday activities such as house cleaning, walking or going to the supermarket very difficult.
Langsjoen PH, Folkers K, Lyson K, Muratsu K, Lyson T, Langsjoen P.
Pronounced increase of survival of patients with cardiomyopathy when treated with coenzyme Q10 and conventional therapy.
Int J Tissue React. 1990;12(3):163-8.


Geef een reactie