De rol van vitamine E in de bescherming tegen baarmoederhalskanker

Alpha-tocopherol and alpha-tocopheryl quinone levels in cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer.

Deze cross-sectionele studie van het Albert Einstein College of Medicine in New York City, USA, onderzocht het verband tussen vitamine E-bloedspiegels bij vrouwen en de incidentie van baarmoederhalskanker en het voorstadium daarvan (afwijkende baarmoederhalscellen).
De onderzochte groep bestond uit 72 vrouwen, van wie 37 met het voorstadium en 14 gediagnostiseerd met baarmoederhalskanker.
De controlegroep bestond uit 21 gezonde vrouwen.
De resultaten lieten zien dat de concentraties van het anti-oxidatieve vitamine E beduidend lager waren in het bloedplasma van de betroffen vrouwen in vergelijking met de controlegroep.
Dit bevestigt eerdere studies waaruit blijkt dat lage bloedwaarden van anti-oxidatieve micronutriënten, en het daaruit voortvloeiend gebrek aan bescherming tegen agressieve "vrije radicalen", vaker kunnen worden vastgesteld bij patiënten met afwijkende baarmoederhalscellen.

Nadere informatie kan worden gevonden in de studie.
Palan PR, Woodall AL, Anderson PS, Mikhail MS.
Alpha-tocopherol and alpha-tocopheryl quinone levels in cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer.
Am J Obstet Gynecol. 2004 May;190(5):1407-10.


Geef een reactie