Kanker

Kanker is de op één na grootste epidemie in de geïndustrialiseerde wereld, en in de meeste gevallen nog steeds een doodsvonnis. De meest toegepaste behandelingen van de conventionele geneeskunde tegen deze epidemie (chemotherapie en bestraling) hebben deze ziekte niet onder controle kunnen krijgen. Integendeel, beide behandelingen beschadigen zowel de kankercellen als de gezonde cellen, en leiden juist daardoor vaak opnieuw tot kanker bij de patiënt.

Deze ontnuchterende feiten verklaren waarom in vele landen, de kankerepidemie nog steeds het leven vergt van één op de vier mensen – wereldwijd maar liefst 7.500.000 patiënten ieder jaar.

Een ander belangrijk feit dat bijdraagt aan de voortzetting van deze epidemie, is het toenemende gebruik van medicijnen. Vanwege hun synthetische aard, kunnen de meeste van deze chemische middelen een toxisch effect hebben op onze lichaamscellen. Volgens de gegevens van de Amerikaanse regering, is maar liefst 42% van de farmaceutische geneesmiddelen, die worden voorgeschreven en door miljoenen patiënten worden gebruikt, potentieel kankerverwekkend, d.w.z. ze kunnen kanker veroorzaken.

Het is daarom dus begrijpelijk dat steeds meer patiënten dit vreselijke vooruitzicht niet aanvaarden en meteen na de diagnose op zoek gaan naar alternatieven. Helaas bestaan er veel alternatieve kankerbehandelingen die niet wetenschappelijk zijn bewezen, en die misschien gewoon de valse belofte van een chemo kuur vervangen door een andere illusie.

Het ‘kanker’ gedeelte van deze online bibliotheek is anders. De pagina´s van deze site beloven de patiënt geen genezing, maar ze bieden wetenschappelijk gedocumenteerde behandelingen van kanker, die zijn gebaseerd op natuurlijke, niet toxische middelen.

De afgelopen twee decennia heeft er zeer veel onderzoek naar natuurlijke gezondheid plaatsgevonden, in het bijzonder op het gebied van vitaminen en andere micronutriënten in de strijd tegen kanker. Hierdoor heeft men een geheel nieuw inzicht in de ontwikkeling van kanker kunnen vaststellen, dat als volgt kan worden samengevat:

Vele factoren kunnen kanker veroorzaken. Hieronder vallen roken, vervuilde lucht, water en andere omgevingsfactoren, evenals met pesticide behandelde voeding en, uiteraard, chemische medicijnen.

Zodra de genetische informatie (DNA) van een cel is beschadigd en niet meer kan worden hersteld, kan dit leiden tot het opnieuw programmeren van het DNA, waardoor constante vermenigvuldiging van de cel ontstaat. Kankercellen zijn dus cellen die onsterfelijk zijn geworden en zich op een ongecontroleerde wijze vermenigvuldigen.

Kanker kan zich in bijna elk orgaan van het lichaam ontwikkelen. Maar alle kankercellen verspreiden zich via hetzelfde mechanisme, ongeacht het orgaan van oorsprong: ze produceren collageen-verterende enzymen, die het omringende bindweefsel verteren. Deze enzymen zijn de zogenaamde collagenasen. De meest bestudeerde groep hiervan zijn de zogenaamde metalloproteinasen (MMPs).

Hoe meer van deze enzymen een kankercel produceert, des te agressiever hij het rondom liggende bindweefsel verteert, des te sneller hij door het lichaam reist en voor uitzaaiingen zorgt in andere delen van het lichaam, des te agressiever de kanker is en des te korter de levensverwachting van de patiënt.

Deze collageen-verterende enzymen worden ook onder normale omstandigheden door ons lichaam gebruikt, bijvoorbeeld tijdens de ovulatie, zwangerschap en het voorbereiden van de borst op de lactatieperiode. Echter, deze processen worden goed gecontroleerd en de afbraak en opbouw van het weefsel worden nauwkeurig gereguleerd. Kankercellen misbruiken ditzelfde mechanisme, maar op een ongecontroleerde manier. De vernietiging van het weefsel stopt dus niet en het lichaam van een kankerpatiënt wordt dus letterlijk ´opgegeten van binnenuit´.

Deze website bevat onderzoeken en klinische studies, die laten zien dat bepaalde vitamines en andere micronutriënten in staat zijn om ieder mechanisme van de ontwikkeling van kanker, (zoals het beschadigen van het DNA, het vermenigvuldigen, verspreiden en uitzaaien van kankercellen), af te remmen of zelfs helemaal te stoppen. Sterker nog, bepaalde micronutriënten kunnen het beschadigde DNA her-programmeren en de zelfmoord van kankercellen opwekken. Dit proces wordt apoptose genoemd.

Als u meer wilt weten hierover, dan raden wij u aan het boek “De overwinning op kanker” online te lezen.


Deze website bevat onderzoeken en klinische studies, die laten zien dat bepaalde vitamines en andere micronutriënten in staat zijn om ieder mechanisme van de ontwikkeling van kanker, af te remmen of zelfs helemaal te stoppen.

Wetenschappelijke Onderzoeken