Lage bloedwaarden van vitamine A en carotenoïden verhogen bij HIV-patiënten het risico op overlijden

Relation of vitamin A and carotenoid status to growth failure and mortality among Ugandan infants with human immunodeficiency virus.

Groeiachterstand is gebruikelijk bij kinderen die besmet zijn met het humaan immunodeficiëntie virus (hiv). Deze studie evalueerde de relatie tussen groei, sterftecijfer en voeding. Bloedspiegels van vitamine A, carotenoïden en vitamine E werden bij 194 hiv-besmette zuigelingen onderzocht. De resultaten toonden dat vitamine A en lage bloedspiegels van carotenoïden geassocieerd kunnen worden met een lager gewicht en verminderde groei. Bovendien is er een verband gevonden tussen lage bloedspiegels van carotenoïden en een verhoogd risico op overlijden tijdens Hiv-infectie. Nadere informatie kan gevonden worden in de studie.
Melikian G, Mmiro F, Ndugwa C, Perry R, Jackson JB, Garrett E, Tielsch J, Semba RD. Relation of vitamin A and carotenoid status to growth failure and mortality among Ugandan infants with human immunodeficiency virus. Nutrition; VOL: 17 (7-8); p. 567-72.


Geef een reactie