Resveratrol verbetert vaataandoeningen die met diabetes te maken hebben

Resveratrol ameliorates vasculopathy in STZ-induced diabetic rats: role of AGE-RAGE* signaling.

Deze studie onderzocht de gunstige effecten van de natuurlijke stof resveratrol bij diabetische veranderingen van de bloedvatwanden (diabetische vasculopathie). De studie werd uitgevoerd met ratten met (kunstmatig veroorzaakte) diabetes. In het onderzoek werden de dieren behandeld met of zonder resveratrol (0,75 mg/kg lichaamsgewicht), driemaal daags gedurende 4-8 weken. Bij de met resveratrol behandelde ratten verbeterden verschillende vaataandoeningen, zoals vaatwandverdikking en doorlaatbaarheid van de vaatwand (het vermogen van moleculen om de bloedvatwand te passeren). Bij de ratten die geen resveratrol toegediend kregen, werden er geen verbeteringen waargenomen. Deze bevindingen leidden tot de conclusie dat resveratrol de door diabetes veroorzaakte vasculopathie vermindert. Meer details zijn te vinden in de studie.
Jing YH, Chen KH, Yang SH, Kuo PC, Chen JK. Resveratrol ameliorates vasculopathy in STZ-induced diabetic rats: role of AGE-RAGE signalling. Diabetes Metab Res Rev. 2010 Mar;26(3):212-22.


Geef een reactie