Spoorelementen verhogen de botdichtheid

Magnesium, zinc and copper status in osteoporotic, osteopenic and normal post-menopausal women.

Deze studie evalueerde de relatie tussen bloedspiegels van spoorelementen (magnesium, zink en koper) en de botdichtheid. 120 postmenopauzale vrouwen werden toegewezen aan de volgende studiegroepen: deelnemers met osteoporose, deelnemers met osteopenie (voorloper van osteoporose) en deelnemers met normale botdichtheid. De onderzoekers concludeerden dat de concentraties van magnesium en zink beduidend lager waren bij patiënten met osteoporose en osteopenie. Er werd geconcludeerd dat suppletie van spoorelementen zinvol kan zijn voor de botdichtheid. Meer details vindt u in de studie
Mutlu M, Argun M, Kilic E, Saraymen R, Yazar S. Magnesium, zinc and copper status in osteoporotic, osteopenic and normal post-menopausal women. J Int Med Res. 2007 Sep-Oct;35(5):692-5.Geef een reactie