Vitamine B12-suppletie kan door aids veroorzaakte dementie omkeren

Reversal of apparent AIDS dementia complex following treatment with vitamin B12.

Een verlaagde vitamine B12-bloedspiegel treed vaak op bij patiënten met acquired immuundeficiëntiesyndroom (aids) en kan bijdragen tot aandoeningen van het zenuwstelsel die vaak aan het humaan immunodeficiëntie virus (hiv) toegeschreven worden. Deze studie evalueerde het effect van vitamine B12-suppletie bij een patiënt met aids en dementie. Het bleek dat behandeling met vitamine B12 de symptomen binnen een periode van 2 maanden deed verdwijnen. De onderzoekers concludeerden dat aids-geassocieerde dementie kan worden teruggedraaid door het gebruik van vitamine B12, omdat deze aandoening wordt gekenmerkt door de interactie tussen vitamine B12-deficiëntie en hiv. Meer details vindt u in de studie
Herzlich BC, Schiano TD. Reversal of apparent AIDS dementia complex following treatment with vitamin B12. Journal of internal medicine; VOL: 233 (6); p. 495-7


Geef een reactie