Vitamine C en E ondersteunen de behandeling van bortskanker

Effect of vitamins C and E on antioxidant status of breast-cancer patients undergoing chemotherapy

In dit onderzoek werd het effect van toediening van vitamine C en E tijdens reguliere chemotherapie op de behandeling van borstkanker bij 40 vrouwen onderzocht. De helft van de patiënten kreeg reguliere chemotherapie, de andere helft kreeg hiernaast ook een voedingssupplement van vitamine C en E toegediend. Beide groepen werden met elkaar en hun eigen basiswaarden vergeleken. Hieruit bleek dat de patiënten die het supplement kregen toegediend een significant grotere vooruitgang vertoonden dan de andere groep.

Geef een reactie