Vitamine D-deficiëntie komt vaak voor bij patiënten met leverziekte

Vitamin D and parathyroid hormone in outpatients with noncholestatic chronic liver disease.

Deze studie onderzocht het verband tussen vitamine D-bloedwaarden en leverziekte. Gegevens van 100 patiënten met leveraandoeningen werden verzameld. Uit de resultaten bleek dat de studiedeelnemers lage vitamine D-bloedwaarden hadden. Geconcludeerd werd derhalve dat tijdens het behandelen van leverziekte de beoordeling- en correctie – van vitamine D-waarden bij alle patiënten moet worden opgenomen. Meer details vindt u in de studie.
Fisher L, Fisher A. Vitamin D and parathyroid hormone in outpatients with noncholestatic chronic liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2007 Apr;5(4):513-20.Geef een reactie