Vitaminetherapie stopt vroege coronaire sclerose

Nutritional Supplement Program Halts Progression of Early Coronary Atherosclerosis Documented by Ultrafast Computed Tomography

Het doel van deze studie was om de werkzaamheid van micronutriënten tegen coronaire sclerose (coronaire hartziekte) te documenteren.
De studie van 12 maanden werd ontworpen als een prospectieve behandelstudie bij 55 patiënten tussen 44 en 67 jaar met hartziekte.
Vastgesteld werd dat zonder micronutriëntensuppletie de coronaire sclerose vermeerderde met een gemiddelde van 44% in een jaar.
Echter na vitaminesuppletie vertraagde deze groei bij alle patiënten met een gemiddelde van 15%. Bovendien werd, bij patiënten met een vroeg stadium van coronaire sclerose, de progressie van de ziekte volledig gestopt binnen een jaar.
Bij sommige studiedeelnemers werd de coronaire sclerose zelfs omgekeerd en volledig verwijderd. Volgens de onderzoekers is de geteste micronutriëntencombinatie een effectieve en veilige aanpak voor preventie en aanvullende behandeling van hart- en vaatziekte.

Nadere informatie kan worden gevonden in de studie.
The underlying disease process of coronary artery disease (CAD) is called arteriosclerosis. This process starts with a weakening of the blood vessel walls, most frequently caused by an insufficient dietary intake of vitamins and other micronutrients. This leads to an underproduction of collagen and other reinforcement molecules in the artery walls and to the initiation of a repair process to compensate for the growing instability of the wall. The arteriosclerotic plaques that – with time – narrow the blood flow in the coronary arteries is essentially an overshooting repair process for the vitamin-deficient coronary artery wall. A heart attack occurs when the already narrowed artery is clogged and the supply of oxygen and nutrients to billions of heart muscle cells is interrupted. Angina pectoris. Angina pectoris is the typical alarm signal for an increased risk of heart attack. Angina pectoris typically manifests as a sharp pain in the middle of the chest, which frequently radiates into the left arm, but can also manifest itself in other (untypical) symptoms.
Matthias Rath M.D. and Aleksandra Niedzwiecki Ph.D.
Nutritional Supplement Program Halts Progression of Early Coronary Atherosclerosis.
Journal of Applied Nutrition, vol 48 N 3, 1996.


Geef een reactie