Summary

More than 10,790 Chinese adults with hypertension and stroke were studied, with one group receiving a hypertension drug. The other subjects received 0.8 mg of folic acid daily in addition to the drug therapy. At the end of the study period, a 73% reduction in the risk of stroke was observed. Further details can be found in the study.

References

Xiangyi Kong, Xiao Huang, Min Zhao, Benjamin Xu, Richard Xu, Yun Song, Yaren Yu, Wenbin Yang, Jingping Zhang, Lishun Liu, Yan Zhang, Genfu Tang, Binyan Wang, Fan Fan Hou, Ping Li, Xiaoshu Cheng, Shuiping Zhao, Xiaobin Wang, Xianhui Qin, Jianping Li, Yong Huo

 

Link to article >>